Michaela & Tomáš

20.8.2023

Je nádherné vidět jak se dvě duše doplňují, jak jsou na sebe napojené a společně jsou ještě silnější. To přesně jsem viděla na Míše a Tomášovi. Měli nádhernou svatbu plnou emocí, tak například její tatínek jí tajně spořil, aby si mohla koupit své vysněné svatební šaty .. to mě dojalo, nebo třeba že její svědkyně měla velmi emotivní proslov a chtěla vyjádřit jak moc  mají Míšu všichni přítomní rádi a že jí budou vždycky nablízku, jako metaforu pro slova podpory použila duhovou kuličku .. a právě v ten moment hosté vytáhli z kapsy svou duhovou kuličku na znamení svého slibu. Míša v tu chvíli propukla v pláč, no a já taky. Bylo to velmi dojemné a nikdy na to nezpoamenu. 

It's beautiful to see how two souls complement each other, how they are connected, and together, they are even stronger. I witnessed exactly that in Míša and Tomáš. They had a beautiful wedding full of emotions, such as her father secretly saving money for her to be able to buy her dream wedding dress. That touched me deeply. For instance, her maid of honor gave a very emotional speech expressing how much everyone loves Míša and that they will always be there for her. As a metaphor for words of support, she used a rainbow-colored marble. At that very moment, the guests pulled out their own rainbow marbles from their pockets as a sign of their commitment. Míša burst into tears, and so did I. It was a very touching moment, and I will never forget it.

Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö
Michaela & TomŠö

each photo is a story.

logo_II_brown-1

© 2020 FotoLucie All Rights Reserved